Çalıştaylar

2015

Hacettepe Üniversitesi 1. Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu: Dil ve Konuşma Bozukluklarında Klinik Uygulama Standartlarının Geliştirilmesi Çalıştayı

2019

Hacettepe Üniversitesi İkinci Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu