İdari Personel
Bölüm Sekreterliği
Öğrenci İşleri

Hacı Bayram BUGÜŞ
Lisansüstü Öğrenci İşleri

Zübeyde Güven ATALIK
Lisans Öğrenci İşleri

Necdet ATEŞ
Öğrenci İşleri
Yardımcı Personel

Kemal KARACA
Hizmetli

Ömer ZEYTUN
Hizmetli

Mithat GENCER
Hizmetli