İletişim

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0312 305 1093
E-posta: dilkonusmaterapisi@hacettepe.edu.tr

Klinik Randevu:
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri-Erişkin Hastanesi
Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi B Katı
Telefon:
0312 305 4387
0312 305 1436
0312 305 1431