Dergi

Yalçınkaya F., Yücel E., Sevinç Ş.,  Özcebe E. The Evaluation and Rehabilitation Process at Hacettepe University Speech and Hearing Rehabilitation Center. In Richtberg, W & Verch, K. (Eds). Hard of Hearing, Deafened and the Born Deaf: Ways and Aids to Self-realization, Academia Verlag, Germany,  1996, pp. 333-342.

Akyol U, Ataş A, Özcebe E, Çağlar A, Kayıkçı M. “Okul sağlığında izleme-Okul sağlığına izlenim, İşitme Sağlığı”, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, Ed. Özcebe H, Ulukol, B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, Karaman F, Bölüm 1, s.26-34,T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara, 2008. 

Akyol U, Ataş A, Özcebe E, Çağlar A, Kayıkçı M. “Okul sağlığında izleme-Okul sağlığına izlenim, Konuşma”, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, Ed. Özcebe H, Ulukol, B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, Karaman F, Bölüm 1, s. 35-37, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara, 2008

Tuncer M, Özcebe E, Oynuyorum, Eğleniyorum, Doğru Söylüyorum, Konuşma Sesi Bozukluklarına Yönelik Terapi Seti, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.

Sennaroğlu, G., Kulak Kayıkcı, M.E., Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi, “Tinnitus”, Bölüm 4.19, s.313-320, Ed. Koç,C., Güneş Kitabevi, 2004

Genç, A., Kulak Kayıkcı, M.E., “İşitme Sağlığının İzlemi”, Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması, Ed. Belgin, E., Çalışkan, M., Böl. V.,Nisan 2004, 51-74, Türk Tabibler Birliği

Kulak Kayıkcı, M.E., Genç, A., “Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”, Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması, Ed. Belgin, E., Çalışkan, M., Böl. VI.,Nisan 2004, Türk Tabibler Birliği

Öztürk, B., Genç, A., Canatan, D., Kayıkcı, M., Belgin, E., “İşitme Kayıpları”, Bölüm 2, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006

Canatan, D., Kayıkcı, M., Öztürk, B., Genç, A., Belgin, E., “İşitme Kaybının Gelişim Alanları Üzerine Etkisi”, Bölüm 3, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006

Genç, A., Canatan, D., Kayıkcı, M., Öztürk, B., Belgin, E., “İşitme Taraması”, Bölüm 6, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006

Kayıkcı, M., Öztürk, B., Genç, A., Canatan, D., Belgin, E., “Odyolojik İleri Tanı”, Bölüm 9, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006

Akyol U, Ataş A, Özcebe E, Çağlar A, Kayıkçı M. “Okul sağlığında izleme-Okul sağlığına izlenim, İşitme Sağlığı”, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, Ed. Özcebe H, Ulukol, B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, Karaman F, Bölüm 1, s.26-34,T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara, 2008

Akyol U, Ataş A, Özcebe E, Çağlar A, Kayıkçı M. “Okul sağlığında izleme-Okul sağlığına izlenim, Konuşma”, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, Ed. Özcebe H, Ulukol, B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, Karaman F, Bölüm 1, s. 35-37, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara, 2008. 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Ankara 2008.