Biten Projeler

E. Özcebe

 1. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 1. Özürlüler Şurası, Özürlüler alanında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Teknoloji Kullanımı ve Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi Komisyonu, Komisyon Üyesi Ankara, 1999.
 2. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Özürlülere Hizmet Veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurum ve Kuruluşları İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Eşgüdüm ve Örgütlenme Komisyonu, Komisyon Üyesi Ankara, 1999
 3. İşitme Engelli Bireylerin Habilitasyonu ve Rehabilitasyonu Çalışma Toplantısı, İletişimde İşaret Dilinin Yaygınlaştırılması Çalışma Grubu, Komisyon Üyesi Ankara, 2001
 4. İşitme Engelli ve Gecikmiş Konuşması Olan Çocukların Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitim Programlarının Oluşturulup Uygulanması, Hacettepe Üniversitesi, 96.01.406.001, Araştırmacı, 2001.
 5. South African Medical Research Council tarafından yollanmıştır. Proje Adı: Incidence, and aetiology of hearing loss in infants discharged from the Neonatal Intensive Care Unit at Kalafong Hospital,  Projeyi Öneren:  Swanaepoel D,  Uluslararası Proje Hakemi, 2005.
 6.  “Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Çağı Çocuk sağlığına Yaklaşım Pratik Rehber El Kitabı Çalıştayı”, T.C.Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, . Danışman.3- 7 Ekim, Ankara, 2005
 7. Özcebe E. “Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danışman, Ankara, 2013.
 8. Özcebe E. “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporları (ÇÖZGER) Yönetmeliği Oluşturulması ” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF, Danışman, Ankara, 2013.

M. Kayıkçı

 1. Belgin, E., Kulak Kayıkcı, M.E., “Çok Amaçlı Salonların Akustik, Elektroakustik ve Işık Düzeninin Araştırılması”, Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi. Araştırmacı.
 2. Belgin, E., Atas A., Kulak Kayıkcı, M.E, Genç, A. “Türk Tabipleri Birliği Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine olan Etkileri”. Danışman
 3. Belgin, E., Atas A., Kulak Kayıkcı, M.E, Genç, A., Türkyılmaz, D., Öztürk, B. “T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Ulusal Yenidoğan işitme Taraması Projesi”. Danışman
 4. Akyol U, Atas, A., Özcebe, E., Genç, A., Kulak Kayıkcı, M.E., “Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Çağı Çocuk Sağlığına Yaklaşmı Pratik Rehber El Kitabı” geliştirilmesi çalıştayı (03-07 Ekim 2005). Danışman.
 5. Belgin, E., Kulak Kayıkcı, ME., Atas, A., Karabulut, E.,”Kekeme Çocuklarda Larengeal Fonksiyonların Değerlendirilmesi” Hacettepe Üniversitesi Tez Projesi (07T01102001) Araştırmacı.
 6. Özkan, S., Ciğer, S., Kulak Kayıkcı, M.E., Akan, S., “Hawley ve Essix Pekiştirme Apareylerinin Türkçe Fonemlerin Artikülasyonu Üzerine Etkileri” (08A101014) Araştırmacı.
 7. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi “Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitim Destek Programı” hazırlama özel ihtisas komisyon üyesi, 2008, Ankara.
 8. Hipermed (High Performance Telemedicine Platform) Projesi’nde danışmanlık